• Vrijwillige mentor

  St. Mentorschap Noord
  Plaats: Drachten (Drachten) - Smallingerland
  Categorie: Zorg en Welzijn
  Voor deze vacature moet je minimaal 21 jaar zijn.
  Stichting Mentorschap Noord zoekt vrijwillige mentoren (m/v) voor haar werkgebied Friesland, Drenthe en Groningen.

  Ondanks de geldende maatregelen omtrent de covid-19 situatie, kan vrijwilligerswerk bij Stichting Mentorschap doorgaan. Alles wat nodig is voor vrijwilligers (kennismaking, intake, scholing etc.) kan digitaal worden aangeboden.ook de zorginstellingen en hun cliënten waarmee je te maken krijgt zijn inmiddels gewend om digitaal te werken.

  Taken van de mentor zullen zijn:
  • Vertegenwoordiger van de persoon zijn betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding;
  • Optreden namens de persoon bij zorg- en welzijnsaangelegenheden;
  • Raad geven aan de persoon betreffende aangelegenheden van niet- vermogens en rechtelijke aard;
  • Waken over de belangen van de persoon;
  • De persoon zoveel mogelijk betrekken bij de vervulling van de taken;
  • De persoon adviseren en steunen bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen;
  • Goede zorg in acht nemen: ondersteunend en stabiliserend zijn.

  Er wordt gewerkt met een proefperiode. Als er een koppeling/match is tussen een (deels) wilsonbekwame persoon en de mentor, is er daarna een kennismakingsperiode waarin er gekeken wordt of het een goede koppeling/match is.

  Ook is er een inwerkperiode en goede begeleiding door een coördinator en ervaren mentoren. De mentoren worden het gehele jaar geschoold. Dit d.m.v. Basistraining mentorschap, super- en intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten.

  De werktijden zijn zelf in te delen. Er wordt een beschikbaarheid gevraagd van 4 tot 8 uur per maand.
  Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger op het gebied van begeleiding, verzorging, behandeling of verpleging van (deels) wilsonbekwame personen.
  Personen met een verstandelijke beperking, ouderen of mensen met psychische problemen.
  Bent u betrokken, zelfstandig, empathisch en communicatief sterk en bent u maandelijks 4 tot 6 uur beschikbaar? Bel of mail voor vrijblijvende informatie naar St. Mentorschap Noord, T: 06-42709549 E: info@mentorschapnoord.nl

  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank