• Vrijwillige mentor

  Stichting Mentorschap Noord
  Plaats: Drachten (Drachten) - Smallingerland
  Categorie: Zorg en Welzijn
  Voor deze vacature moet je minimaal 21 jaar zijn.
  Stichting Mentorschap Noord zoekt vrijwillige mentoren (m/v) voor haar werkgebied Friesland, Drenthe en Groningen.

  Taken van de mentor zullen zijn:
  • Vertegenwoordiger van de persoon zijn betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding;
  • Optreden namens de persoon bij zorg- en welzijnsaangelegenheden;
  • Raad geven aan de persoon betreffende aangelegenheden van niet- vermogens en rechtelijke aard;
  • Waken over de belangen van de persoon;
  • De persoon zoveel mogelijk betrekken bij de vervulling van de taken;
  • De persoon adviseren en steunen bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen;
  • Goede zorg in acht nemen: ondersteunend en stabiliserend zijn.

  Er wordt gewerkt met een proefperiode. Als er een koppeling/match is tussen een (deels) wilsonbekwame persoon en de mentor, is er daarna een kennismakingsperiode waarin er gekeken wordt of het een goede koppeling/match is.

  Ook is er een inwerkperiode en goede begeleiding door een coördinator en ervaren mentoren. De mentoren worden het gehele jaar geschoold. Dit d.m.v. Basistraining mentorschap, super- en intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten.

  De werktijden zijn zelf in te delen. Er wordt een beschikbaarheid gevraagd van 4 tot 8 uur per maand.
  Stichting Mentorschap Noord adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Als een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam zijn niet-vermogensrechtelijke belangen zelf niet behoorlijk kan waarnemen, kan de kantonrechter een mentorschap instellen. De door de kantonrechter benoemde mentor is wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt en moet niet worden verward met de persoonlijke begeleider binnen de zorg die ook wel mentor wordt genoemd.

  Mentorschap Noord werkt met vrijwillige mentoren. Bij de werving besteden we veel aandacht aan betrokkenheid en motivatie. De mentoren krijgen scholing en ondersteuning bij de uitvoering van hun verantwoordelijke taak. Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de bevoegdheid heeft om de zorginhoudelijke en persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen: behartigen van zorginhoudelijke en persoonlijke belangen van (deels) wilsonbekwame personen.

  Het gaat om belangenbehartiging op het gebied van begeleiding, verzorging, behandeling of verpleging van (deels) wilsonbekwame personen.Een mentor houdt zich niet bezig met financiële zaken van de cliënt, het gaat vooral om personen met een verstandelijke beperking, ouderen met dementie of mensen met psychische problematiek.

  Mentorschap Noord is actief in Friesland, Drenthe en Groningen.

  Meer weten over mentorschap? Kijk op www.mentorschap.nl
  Meer weten over vertegenwoordiging? Kijk op www.goedvertegenwoordigd.nl

  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank