• Vrijwillige jongerencoaches gezocht!

  Wender
  Lees meer

  Taalmaatjes gezocht voor mensen uit Oekraïne

  Taalcafé Wolkom
  Lees meer

  Vrijwillige chauffeurs gezocht

  Vervoersdienst Dantumadiel- Het Bolwerk
  Lees meer

  Coördinator bij taal, lees en huiswerkbegeleiding

  Humanitas Taal lees project
  Lees meer

  Ondersteuner bij taalontwikkeling

  Humanitas Taal lees project
  Lees meer

  Digitaal vaardig iemand gezocht voor Project Sluit mij aan

  Stjoer - Cursus
  Lees meer
  Ik meld mij aan als vrijwilliger
 • Omgangsregels

  Wanneer u bij Het Bolwerk actief bent als vrijwilliger, stagiair of als betaalde kracht wordt u geacht onderstaande regels te kennen en u hieraan te houden. 
  1.      Ik zorg voor een veilige omgeving/sfeer waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2.      Ik accepteer en respecteer ieder ander en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de organisatie. Ik behandel een ander zodanig dat diens waardigheid niet wordt aangetast.
  3.      Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  4.      Ik houd rekening met de grenzen van een ander.
  5.      Ik spreek niet over de cliënt(en) en/of diens hulpvraag met anderen dan collega’s. Ik ga akkoord met de plicht tot geheimhouding omtrent privacygevoelige informatie van zowel cliënt als organisatie.
  6.      Ik neem geen (im)materiele vergoedingen aan die niet in de rede zijn.
  7.      Ik kom afspraken na, tenzij overmacht of onvoorziene omstandigheden dit onmogelijk of ongewenst maken. In die gevallen leg ik dit tijdig uit.
  8.      Ik val een ander niet lastig en dring niet verder het privéleven van iemand binnen dan functioneel noodzakelijk is.
  9.      Ik onthoud mijzelf van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag, zowel in woord als in daad. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak een ander niet tegen diens wil aan. Ik geef een ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
  10.   Ik berokken geen schade bij een ander. In alle gevallen respecteer ik de eigendommen van een ander en behandel deze zorgvuldig. Bij het accepteren van goederen in bewaring of bruikleen, beoordeel ik of ik kan instaan voor de zorgplicht die hieruit volgt. Afspraken hierover leg ik schriftelijk vast.
  11.   Ik help anderen om zich ook aan deze omgang/gedragsregels te houden en spreek een ander indien nodig hierop aan. En indien nodig doe ik melding bij mijn leidinggevende.
  12.   Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik diegene om te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  13.   In die gevallen waar deze omgang/gedragsregels niet (direct) in voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag, heb ik de verantwoordelijkheid om deze omgangs-/­gedragsregels te volgen en indien nodig contact op te nemen met mijn leidinggevende en/of onze vertrouwenscontactpersoon.

 • Nieuws

  Informatiemiddag Studiekring 50 plus

  dinsdag 4 oktober 2022
  Wilt u als 50-plusser anderen ontmoeten? Wilt u...
  Lees meer...

  Webinar 'Als meer intensieve zorg thuis of opname in verpleeghuis nodig is'

  maandag 3 oktober 2022
  Lees meer...

  Nieuws + agenda september Steunpunt Mantelzorg

  vrijdag 30 september 2022
  Lees meer...