Maatjes gezocht!

Maatjesproject Welzijn het Bolwerk
Lees meer

Vrijwilligers gezocht voor het spreekuur van de Formulierenbrigade

Het Bolwerk Afdeling Formulierenbrigade
Lees meer

Secretaris Bestuur

Wereldwinkel Dokkum
Lees meer

Vrijwillige jongerencoaches gezocht!

Wender
Lees meer

Humanitas voorlezen en hulp bij Taal en Huiswerk

Humanitas Taal lees project
Lees meer

Vrijwillige gastheer/gastvrouw de Buurtkamer Wâlterswâld

De Buurtkamer Stjoer Fryslân
Lees meer
Europass Logo
Ik meld mij aan als vrijwilliger

Omgangsregels

Wanneer u bij Het Bolwerk actief bent als vrijwilliger, stagiair of als betaalde kracht wordt u geacht onderstaande regels te kennen en u hieraan te houden. 
1.      Ik zorg voor een veilige omgeving/sfeer waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
2.      Ik accepteer en respecteer ieder ander en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de organisatie. Ik behandel een ander zodanig dat diens waardigheid niet wordt aangetast.
3.      Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
4.      Ik houd rekening met de grenzen van een ander.
5.      Ik spreek niet over de cliënt(en) en/of diens hulpvraag met anderen dan collega’s. Ik ga akkoord met de plicht tot geheimhouding omtrent privacygevoelige informatie van zowel cliënt als organisatie.
6.      Ik neem geen (im)materiele vergoedingen aan die niet in de rede zijn.
7.      Ik kom afspraken na, tenzij overmacht of onvoorziene omstandigheden dit onmogelijk of ongewenst maken. In die gevallen leg ik dit tijdig uit.
8.      Ik val een ander niet lastig en dring niet verder het privéleven van iemand binnen dan functioneel noodzakelijk is.
9.      Ik onthoud mijzelf van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag, zowel in woord als in daad. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak een ander niet tegen diens wil aan. Ik geef een ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
10.   Ik berokken geen schade bij een ander. In alle gevallen respecteer ik de eigendommen van een ander en behandel deze zorgvuldig. Bij het accepteren van goederen in bewaring of bruikleen, beoordeel ik of ik kan instaan voor de zorgplicht die hieruit volgt. Afspraken hierover leg ik schriftelijk vast.
11.   Ik help anderen om zich ook aan deze omgang/gedragsregels te houden en spreek een ander indien nodig hierop aan. En indien nodig doe ik melding bij mijn leidinggevende.
12.   Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik diegene om te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
13.   In die gevallen waar deze omgang/gedragsregels niet (direct) in voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag, heb ik de verantwoordelijkheid om deze omgangs-/­gedragsregels te volgen en indien nodig contact op te nemen met mijn leidinggevende en/of onze vertrouwenscontactpersoon.

Nieuws

Mantelzorg nieuws en agenda mei/juni

woensdag 10 mei 2023
Langs deze weg willen wij u/jou...
Lees meer...

23 mei Alzheimercafé Noordoost-Friesland

maandag 8 mei 2023
Van harte welkom op dinsdagavond 23...
Lees meer...

25 april Alzheimercafé Noordoost-Friesland

donderdag 13 april 2023
Dinsdagavond 25 april is er weer...
Lees meer...