• Vrijwillige gastvrouw/gastheer de Buurtkamer Holwerd

  De Buurtkamer (st. Stjoer)- Leeuwarden
  Locatie: MFA "De Ynset" in Holwerd
  Plaats: Leeuwarden (Ljouwert) - Leeuwarden
  Categorie: Zorg en Welzijn
  Voor de locatie van de Buurtkamer in Holwerd (MFA “De Ynset”) worden
  gastheren/gastvrouwen gezocht voor de donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30. De
  werkzaamheden bestaan uit o.a. het schenken van koffie/thee, in contact gaan met
  bezoekers en helpen bij de organisatie van activiteiten. Je werkt samen met collega
  vrijwilligers en krijgt ondersteuning daar waar nodig van een beroepskracht van één van
  de organisaties. Je vrijwilligerswerk bij de Buurtkamer kun je gebruiken om je persoonlijk
  te ontwikkelen en (weer) mee te doen in de samenleving.

  Wat verwachten wij van de vrijwilliger:
  • Met goede afspraken en aanwijzingen zowel zelfstandig als samen kunnen werken;
  • Initiatief durven nemen om met bezoekers in contact te gaan; 
  • Minimaal 2x per 4 weken werkzaam zijn; 
  • Meedenken over de invulling van het activiteitenprogramma; 
  • Deelnemen aan het werkoverleg met alle vrijwilligers (1x per 6 weken);
  • Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen.
  Kosten van een VOG kunnen worden vergoed en hulp bij aanvragen is mogelijk. Ook als
  je geen VOG kunt aanvragen, gaan we toch graag met je in gesprek. 

  Wat bieden wij de vrijwilliger:
  • Inwerkperiode (proeftijd van 2 maanden) + jaarlijkse evaluatiegesprekken; 
  • Vrijwilligerscontract inclusief ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering; 
  • Trainingen (optioneel)
  • De mogelijkheid om ervaring op te doen en de ruimte voor persoonlijke groei; 
  • Inspraak/ruimte om mee te denken met het project; 
  • Waardering. 

  Op welke dagen wordt er een vrijwilliger gevraagd?: Minimaal twee keer in de vier weken
  op donderdagmiddag + teamoverleggen.
  Ga voor meer informatie over de Buurtkamer naar www.debuurtkamer.com of kijk ook
  eens op facebook.nl/DeBuurtkamerFriesland
  Andere mensen ontmoeten is heel belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. De
  Buurtkamer biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en is een initiatief van Stjoer en Stichting Welzijn het Bolwerk. 
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank