• Ondersteuner bij taalontwikkeling

  Humanitas Taal lees project
  Locatie: Ferwert & Hallum
  Plaats: Dokkum (Dokkum) - Noardeast-Fryslân
  Categorie: Taal

  Humanitas zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om kinderen te helpen met de Nederlandse taal. Daardoor kunnen zij zich beter in hun omgeving en op school redden.

  Je helpt niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders krijgen de Nederlandse taal beter onder de knie. Daarmee geef je hen vertrouwen om hun kind te kunnen helpen. Jouw inzet en talent zijn daarom van harte welkom. 

  Vrijwilligerswerk bij Humanitas is goed geregeld.

  Je volgt een basisscholing van 1 dagdeel en krijgt persoonlijke begeleiding van een coördinator.

  ook worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen en zijn er digitale trainingen beschikbaar.

  Lijkt jou dit leuk en ben je één keer per week 1,5 uur beschikbaar?

  Wij bieden:

  Een afwisselend en leerzaam takenpakket met de mogelijkheid om ervaring op te doen.

  Deskundige begeleiding tijdens je activiteiten.

  Vergoeding van onkosten.

  Collectieve vrijwilliogersverzekering.
  Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze
  vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te
  veranderen.
  Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig
  afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd,
  achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst.
  Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een
  Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

    
  Onze vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden
  praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn
  maatjes waar je veel aan hebt. We houden goed in de gaten wat er in de
  maatschappij leeft. En onze afdelingen die door het hele land zitten, weten
  precies wat er in de regio speelt. Zo kunnen we steeds die hulp aanbieden
  waaraan behoefte is. Alles – onze organisatie, onze vrijwilligers, onze aanpak
  – is erop gericht onze deelnemers zelfvertrouwen te geven. Zo kunnen ze hun
  toekomst zelfstandig en met plezier tegemoet zien.   

  www.humanitas.nl

  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank