• gastheren/gastvrouwen gezocht voor de Buurtkamer De Westereen

  De Buurtkamer
  Locatie: 't Badhús
  Plaats: Leeuwarden (Ljouwert) - Leeuwarden
  Categorie: Zorg en Welzijn
  De werkzaamheden bestaan uit het draaien van diensten op dinsdagochtend van 9.15u tot +/- 13.30u. Tijdens deze dienst werk je samen met collega vrijwilligers en krijg je ondersteuning waar nodig. Taken kunnen zijn: bezoekers ontvangen, koffie/thee schenken en activiteiten verzorgen. Ook zoeken we iemand die de inkopen voor de lunch wil doen en deze wil bereiden. Denk aan soep en broodjes en wellicht een andere lekkere (gezonde) snack.

  Wat verwachten wij van de vrijwilliger:
  • Minimaal 2 van de 4 dinsdagochtenden dienst draaien;
  • Met goede afspraken en aanwijzingen zowel zelfstandig als samen kunnen werken;
  • Initiatief durven nemen om met bezoekers in contact te gaan;
  • Meedenken over de invulling van het activiteitenprogramma;
  • Pr-activiteiten ondernemen, zoals posters verspreiden;
  • Deelnemen aan het maandelijkse werkoverleg met alle vrijwilliger;
  • Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. Kosten kunnen worden vergoed en hulp bij aanvragen is mogelijk. Indien je geen VOG aan kunt vragen gaan we toch graag met je in gesprek.

  Wat bieden wij de vrijwilliger:
  • Inwerkperiode (proeftijd van 2 maanden);
  • Vrijwilligerscontract;
  • Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering;
  • Trainingen (optioneel);
  • Coaching op persoonlijke doelen;
  • Jaarlijkse evaluatiegesprekken;
  • Inspraak/ruimte om mee te denken met het project;
  • Waardering;
  • De mogelijkheid om ervaring op te doen en de ruimte voor persoonlijke groei.

  Per wanneer wordt er een vrijwilliger gevraagd en voor hoe lang?:
  Per 11 september en voor langere tijd.

  Voor hoeveel uren en op welke dagen wordt er een vrijwilliger gevraagd?:
  Minimaal twee keer in de vier weken op dinsdagochtend van 9.15u tot +/- 13.30u. Daarnaast zullen op een later te bepalen moment teamoverleggen gepland worden.

   Andere mensen ontmoeten is  heel
  belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. De Buurtkamer biedt de
  mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit is een initiatief van Stichting
  Welzijn het Bolwerk en Stichting AanZet. Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 u en
  12.00 u binnenlopen bij het Badhûs aan de Sportloane 2b in de Westereen. Even
  een half uurtje langskomen voor een bakje en een praatje? Ook dat is prima.
  Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. Bezoekers kunnen bovendien
  zelf een activiteit aandragen en/of organiseren. Om 12.00 u gaan met elkaar
  lunchen. Kosten hiervoor €2,50 per persoon en vooraf graag aanmelden.  Bij de Buurtkamer werken vrijwilligers. Door het doen van vrijwilligerswerk,
  bijvoorbeeld koffie schenken, en het organiseren van activiteiten, kunnen
  mensen zich verder ontwikkelen. Op de achtergrond kijkt een coach mee. De
  Buurtkamer richt zich op inwoners die behoefte hebben aan contact met andere
  mensen, mensen met of zonder werk, jong en oud, met of zonder (psychische)
  kwetsbaarheid. Iedereen is welkom. 
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank