• Energie-ambassadeur

  Stichting Elkenien Grien (vh Denktank Dongeradeel 2030)
  Locatie: Noardeast-Fryslan
  Plaats: Dokkum (Dokkum) - Noardeast-Fryslân
  Categorie: Divers
  Elkenien Grien is op zoek naar:

  ENERGIE-AMBASSADEURS

  Energie-ambassadeurs zijn vrijwilligers, die na een voorbereidingscursus als adviseur aan de slag willen. Een energie-ambassadeur legt bezoeken af bij particulieren die hebben aangegeven het gebruik van energie in hun woning duurzamer te willen maken. De energie-ambassadeur geeft advies over besparing van energie en/of het opwekken ervan in de woning.

  Wat bieden wij:
  - Een vaste vrijwilligersvergoeding van 50 euro per maand, voor gemaakte onkosten;
  - De mogelijkheid om mee te denken over de inhoud van het werk en/of de organisatie;
  - Een cursus over het klimaatneutraal maken van woningen;
  - Diverse vrijwilligersbijeenkomsten.

  Werktijden worden in onderling overleg afgestemd en variëren van 1 tot 3 dagdelen per week.

  In september 2014 werden in steden over de hele wereld klimaatmarsen gehouden. Ook in Dongeradeel nam een aantal burgers die bezorgd zijn over de klimaatverandering het initiatief en organiseerden een klimaatmars in Dokkum.In afstemming met de gemeente is vervolgens de Denktank Dongeradeel2030 opgericht. Deze Denktank had als doel ideeën te genereren, te verzamelen en te verspreiden over hoe Dongeradeel uiterlijk in het jaar 2030 CO2-neutraal zou kunnen zijn. In januari 2018 is hieruit de stichting ElkenienGrien ontstaan met als doel: Noardeast Fryslân CO2-neutraal in 2030.
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank