• Bestuursleden

  Speeltuin De Hege Seis (MFA De Hege Seis)
  Locatie: De Westereen
  Plaats: De Westereen (De Westerein) - Dantumadiel
  Categorie: Divers
  Om de speeltuin op de manier waarvoor we het hebben bedoeld te blijven voortzetten en vernieuwen, hebben we hulp nodig. Het huidige bestuur bestaat uit 1 persoon. Om de taken beter te kunnen verdelen, zijn wij op zoek naar minstens nog 4 of 5 bestuursleden die willen helpen met voorkomende werkzaamheden. Dat kan variëren van het helpen bij een activiteit, het op zich nemen van een taak binnen het bestuur (collectes, corveelijst etc.), het zomer- en winterklaarmaken van de speeltuin, en nog vele andere taken.

  Werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld en kunnen aansluiten bij je talenten en vaardigheden.

  Voelt u/jij je aangesproken om mee te werken aan een plek waar iedereen op zijn/haar eigen manier zijn tijd kan besteden, dan horen we dat graag.
  De speeltuin is in 2018 geopend als onderdeel van MFA De Hege Seis en is een interactieve beleeftuin voor de gehele gemeenschap, dus voor peuters, kleuters, lagere school, middelbare school, volwassenen, senioren en mensen met een beperking.

  De tuin heeft zowel schommels en wipwaps als een interactieve Sonaboog en moestuintjes. Het is vooral een brede ontmoetingsplek.
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank