• Begeleiders voor wandelgroepen

  Landschapsbeheer Friesland
  Plaats: Beetsterzwaag (Beetstersweach) - Opsterland
  Categorie: Natuur
  Wandelt u graag? Het liefste in een groene omgeving? Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op mensen die om wat voor reden dan ook, minder bewegen? Zou u op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand, een wandelgroep willen begeleiden? Dan zijn we op zoek naar u.

  Naar het succesvolle Engelse voorbeeld “Walking for Health”, is de stichting Gezond Natuur Wandelen in 2014 gestart met het opzetten van wandelingen in de natuur.

  Wij zijn van plan op onderstaande locaties te wandelen:
  * Dokkum: op de donderdagochtend;
  * De Westereen: op de dinsdagochtend;
  * Burgum: op de vrijdagochtend;
  * Damwoude: nog nader te bepalen.
  We staan open om op nog meer locaties te wanderen. Bij interesse kunt u vrijblijvend contact opnemen met Landschapsbeheer Friesland.

  Werktijden zijn in overleg te bepalen. Het is de bedoeling dat er elke week een uur wordt gewandeld. In de praktijk blijkt dat de vrijwilliger meestal 1 of 2 keer per maand wordt ingeroosterd. Natuurlijk is de vrijwilliger elke week welkom. Samen met andere begeleiders maakt u het rooster en wordt bepaald welke dag en tijdstip het meest geschikt zijn om te wandelen.

  http://www.gezondnatuurwandelen.nl/
  Landschapsbeheer Friesland werkt provinciebreed aan de zorg voor een zichtbaar, ecologisch en cultuurhistorisch waardevol landschap. Landschapsbeheer Friesland is geen terreinbeheerder, zoals It Fryske Gea. Wij zijn een kennisinstituut, adviseur, belangenbehartiger en organisator van groene diensten.

  Landschapsbeheer Friesland staat voor:

  - Een nadruk op patronen, elementen en karakteristieken in het landschap
  - Betrokkenheid van mensen bij de biografie van het landschap
  - Maatschappelijke draagvlak voor behoud en herstel van een gevarieerd cultuurlandschap
  - Het uitgangspunt dat mensen het Friese landschap gemaakt hebben tot wat het is, en zij ook in de toekomst bepalen hoe dit eruit ziet.
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank