• Meerdere vrijwilligers gezocht

  Kringloopwinkel De Fugelpits
  Lees meer

  Vrijwillige gastvrouw/gastheer de Buurtkamer Feanwalden

  De Buurtkamer (st. Stjoer)- Leeuwarden
  Lees meer

  Gastvrouw/heer gezocht voor seniorensoos Feanwâlden

  Seniorensoos Feanwâlden- Stichting Welzijn Het Bolwerk
  Lees meer

  Digi-Taalmaatjes Hallum

  Digi-Taalhuis
  Lees meer

  Vrijwillige Senioren Voorlichters gevraagd

  Het Bolwerk afdeling Senioren Voorlichting
  Lees meer

  Vrijwillige gastvrouw/gastheer de Buurtkamer Holwerd

  De Buurtkamer (st. Stjoer)- Leeuwarden
  Lees meer
  Ik meld mij aan als vrijwilliger
 • Welzijn Het Bolwerk is ernstig teleurgesteld over de bezuiniging bij het nieuwe welzijnsbeleid van Dantumadiel

  donderdag 10 juni 2021
  De medewerkers van Welzijn Het Bolwerk zijn ernstig teleurgesteld over de 50% bezuiniging van de gemeente Dantumadiel op het Welzijnswerk voor volwassenen. Door deze grote bezuiniging ontstaat er een reële kans dat inwoners niet meer voldoende ondersteuning zullen krijgen.
  Het nieuwe beleid gaat per 2022 in. Het college stelt dat zij in opdracht van de raad het welzijnswerk moest herijken en tegelijkertijd fiks bezuinigen. Waarbij het Jongerenwerk, wat ook onder welzijnswerk valt, buiten de bezuiniging is gelaten. De medewerkers van Het Bolwerk hebben actief meegedacht over een vernieuwde invulling van het welzijnswerk en zijn positief over de richting en de vorm waarin dit gestalte krijgt.
  Ernstig teleurgesteld zijn wij over de aangekondigde bezuiniging op het Volwassenwerk. Voor 2021 is hier al 0,6 fte op bezuinigd en door de aankomende bezuiniging van nog eens 50% per 2022 vermindert onze inzet van 2,6 in 2020 naar 1 fte in 2022.
  Met de invoering van het nieuwe beleid zal zeker in het eerste jaar veel tijd nodig zijn voor het opzetten van de nieuwe structuur door inwoners enthousiast te krijgen. Daardoor is er dan nog maar weinig of geen tijd meer voor het oppakken van vragen van inwoners, die nu met inzet van vrijwilligers wel worden uitgevoerd. Het realiseren van de nieuwe structuur samen met de inwoners kost nu éénmaal veel tijd en die is in het plan niet meegenomen.
  Wij gaan er vanuit dat de vragen die niet door onze Mienskipswurkers worden opgepakt, samen met de vrijwilligers, terecht zullen komen bij de medewerkers van het Gebiedsteam van Dantumadiel. Dit kost hen dan extra tijd en wij vrezen dat de vragen langer blijven liggen, waardoor ook de zorgkosten voor de gemeente hoger worden.
  Wij roepen de raadsleden van Dantumadiel dan ook op bij de behandeling van de Perspectiefnota het college op te dragen voorgenomen de bezuiniging te schrappen. Dan ontstaat er een reële kans de overgang naar het nieuwe beleid met de huidige 2 fte voldoende inhoud en vorm te geven en inwoners te helpen met hun vragen. 
 • Nieuws

  Blijf veilig in beweging

  woensdag 29 september 2021
  Lees meer...

  Alzheimercafé 28 september

  dinsdag 28 september 2021
  Lees meer...

  Sportieve ontmoeting voor mantelzorgers Zaterdagmiddag 18 september

  zaterdag 18 september 2021
  Uitnodiging voor Boerengolf! ...
  Lees meer...