Vrijwilligersprijs 2017 Dongeradeel is weer gestart!

vrijdag 1 december 2017

 logo dongeradeel.png

De Vrijwilligersprijs van het Jaar in Dongeradeel
Deze prijs voor Vrijwillige Inzet is een symbolisch eerbetoon van de gemeente Dongeradeel aan inwoners die iets doen voor een ander, zonder daar geld of een andere beloning voor te vragen.

Jaarlijks zetten vele inwoners in de gemeente Dongeradeel zich belangeloos in voor anderen. Voor deze inzet heeft de gemeente veel waardering. Dat willen de gemeente graag laten blijken. Daarom is de onderscheiding ‘Vrijwillige Inzet van het Jaar’ in het leven geroepen. 

Waarom een prijs voor vrijwillige inzet?
Vrijwilligers zorgen voor een leefbare samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligers in het zonnetje zetten. Mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap in stad, wijk of dorp verdienen aandacht. Via deze persoon, de vrijwilliger van het jaar, krijgen alle mensen die zich vrijwillig inzetten, een gezicht.

Wie komt er in aanmerking voor een prijs:

  • Mensen die met hun vrijwilligerswerk op unieke, waardevolle of opvallende wijze iets betekenen voor een ander of de gemeenschap komen in aanmerking voor de prijs.
  • Het vrijwilligerswerk wordt in de gemeente Dongeradeel verricht.
  • De vrijwilliger woont in Dongeradeel.
  • De vrijwilliger mag geen vergoeding hiervoor ontvangen, behalve de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • Alle soorten vrijwilligerswerk komen in aanmerking, denk aan vrijwilligerswerk in welzijn en zorg, cultuur, sport, onderwijs, economie recreatie en toerisme, leefbaarheid of vrijwilligerswerk vanuit de kerken.
  • Er is sprake van langdurige inzet. 
Wie kan iemand aanmelden voor een prijs?
Iedereen kan een aanmelding doen; individuele personen, besturen en leden van sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, scholen, kerken, buurtverenigingen, dorpsbelangen, enzovoorts.
 
Vrijwilligers voordragen kan tot 1 december 2017
Kent u iemand die de prijs verdient? Meld deze persoon dan aan via onderstaande link:

 logo vrijwilligersprijs 2017.png

Aanmelden prijs voor vrijwillige inzet 2017

Hebt u een vraag over de prijs voor vrijwillige inzet? Stuur een mailtje naar: 
Vrijwilligersprijsdongeradeel@het-bolwerk.eu