• Meerdere vrijwilligers gezocht

  Kringloopwinkel De Fugelpits
  Lees meer

  Vrijwillige gastvrouw/gastheer de Buurtkamer Feanwalden

  De Buurtkamer (st. Stjoer)- Leeuwarden
  Lees meer

  Gastvrouw/heer gezocht voor seniorensoos Feanwâlden

  Seniorensoos Feanwâlden- Stichting Welzijn Het Bolwerk
  Lees meer

  Digi-Taalmaatjes Hallum

  Digi-Taalhuis
  Lees meer

  Vrijwillige Senioren Voorlichters gevraagd

  Het Bolwerk afdeling Senioren Voorlichting
  Lees meer

  Vrijwillige gastvrouw/gastheer de Buurtkamer Holwerd

  De Buurtkamer (st. Stjoer)- Leeuwarden
  Lees meer
  Ik meld mij aan als vrijwilliger
 • Geslaagd minimacoaches

  zaterdag 10 juli 2021
  Twee jaar terug is er in een pilot van Welzijn het Bolwerk en  Adviesbureau Lang & Gelukkig gestart met de opleiding tot minimacoach en het Platform Voor Elkaar om mensen met een smalle beurs te ondersteunen en informeren over zaken waar zij tegen aan lopen en baat bij kunnen hebben.
  Het Platform Voor Elkaar is zijn voor en door mensen in de minima gerealiseerd. Aan de opleiding van minimacoach hebben allemaal ervaringsdeskundigen aan deelgenomen.
  Nu , na 2 jaar  kregen 5 Minimacoaches hun certificaat uitgereikt.
  De gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en de provincie hebben het project voor 2 jaar gesubsidieerd. Het proefproject is nu afgelopen. Na een evaluatie moet blijken of provincie en gemeenten ermee verder willen.

  Onderstaand artikel is gedeeltelijk overgenomen uit het Fries Dagblad, Johan Ybema heeft de interviews gehouden met de vijf minimacoaches en de foto's gemaakt .
   
  Wie leeft van de bijstand, heeft meer vertrouwen in een coach die weet wat het is om geldnood te hebben
  Leven van een minimuminkomen kan schulden, schaamte en stress met zich meebrengen. Vijf coaches die het zelf meemaakten, willen nu anderen helpen het leven weer op de rit te krijgen. ,,Wy sprekke deselde taal.”
  Hij had een goede baan en een prima inkomen, maar toen werd Ewald Kaminski ziek, afgekeurd en belandde hij in de bijstand. ,,Krekt dan ûntsteane skulden”, weet hij. ,,De útjeften binne ôfstimd op de ynkomsten. As je ynienen sûnder ynkommen sitte, wylst it libben wol ynrjochte hast op bepaalde útjeften, dan komst samar yn ‘e problemen.”
  Kaminski is intussen al bij de gemeente Noardeast-Fryslân aangenomen als minimacoach. ,,Ik gean mei minsken om ‘e tafel sitten en wy beprate hoe’t sy harsels omheechlûke kinne.”
   
  Vertrouwen winnen
  Het is ook een kwestie van vertrouwen winnen. ,,De gemeente stjoert my nei minsken ta dy’t net holpen wurde wolle. Ik fernim in protte wantrouwen nei ynstânsjes ta. Minsken witte it paad net te finen, fiele har net begrepen. As ik sis dat ik fan de gemeente bin, reagearje se skruten. Mar as ik oer myn eigen erfaringen fertel, dan wurde se sels ek iepener. Se fernimme dat ik harren begryp. Wy sprekke deselde taal.”

  Ewald Kaminski
  Zelfinzicht
   2021 07-19 Ewald Kaminski.jpg

  Het eerste jaar stond vooral in het teken van zelfinzicht krijgen, de eigen kwaliteiten ontdekken en onderzoeken wat je graag zou willen. ,,Ik heb daar heel veel zelfkennis opgedaan en ben anders naar het leven gaan kijken”, zegt Michel Kerkhof, die donderdag ook het certificaat behaalde. Hij mag nu hopen op een baan als minimacoach bij de gemeente.
  Hij is door de opleiding milder geworden. ,,Schulden hebben is niet verwijtbaar tot het tegendeel bewezen is, zeg ik nu. Er zijn zo veel omstandigheden die kunnen tegenwerken. Ik heb meer empathie gekregen, voor mezelf en voor anderen.”

  Michel Kerkhof.
   2021 07-19 Michel Kerkhof.jpg

  Kerkhof had een rijschool, maar moest daar zes jaar geleden vanwege ziekte mee stoppen. Zijn huwelijk strandde. ,,Ik kreeg er psychische klachten bij en kwam in de schuldhulpverlening terecht.”
  Hij kan nu uit ervaring vertellen hoe belangrijk het is om hulp te vragen. ,,Erken je probleem, zoek hulp. Schaamte is niet terecht.”
  Maar dat is moeilijk, weet ook Kaminski. ,,Skulden jouwe stress, de holle streamt dy oer. ‘As der mar gjin doarwarder komt of in brief fan it ynkassoburo.’ Ik ferskûle my. Troch de stress komst net mear ta dingen.”
  De opleiding hielp hem zijn zelfrespect terugvinden. ,,Ik mei der wêze. Ik ha myn eigen krêft weromfûn.”
   2021 07-19 Mariska Bom.jpg

  Mariska Bom. 
  Mariska Blom hoopt dat te doen als zelfstandig minimacoach. Ze is alleenstaande moeder en werd arbeidsongeschikt door de ziekte van Crohn. ,,Maar nu ben ik bezig om een eigen onderneming op te zetten. Als coach hoop ik mensen hun eigenwaarde terug te geven en hen te laten ontdekken hoe ze problemen zelf kunnen oplossen.”  Nardy Engelander
   2021 07-19 Nardy Engelander.jpg

  Het coachingswerk is nu niet helemaal wat bij Nardy Engelander past, maar ze heeft wel veel opgestoken van het traject. ,,Ik zat vast en kwam er niet alleen uit. Ik heb geleerd om naar mezelf te kijken en dat was confronterend.”
  Maar het hielp wel: maandag begint ze met haar baan als huishoudelijke hulp.
 • Nieuws

  Blijf veilig in beweging

  woensdag 29 september 2021
  Lees meer...

  Alzheimercafé 28 september

  dinsdag 28 september 2021
  Lees meer...

  Sportieve ontmoeting voor mantelzorgers Zaterdagmiddag 18 september

  zaterdag 18 september 2021
  Uitnodiging voor Boerengolf! ...
  Lees meer...