Alzheimer Café Noordoost Friesland 28 maart 2017

maandag 20 maart 2017
Het trefpunt voor mensen met dementie, hun partners en familie. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Zorgcentrum Dongeraheem, Dongeradyk 67, Dokkum (in zaal 't Centrum)
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), sluiting om 21.30 uur

THEMA 28 maart: DEMENTIE, ONDERZOEK EN BEHANDELING: DE STAND VAN ZAKEN


Hoe stop je Alzheimer? Is er uitzicht op een medicijn dat de voortgang van het ziekteproces kan stoppen? Wat is de stand van zaken als het gaat om behandeling of preventie van dementie?
Drs. Marjolijn Blaauw, klinisch geriater, werkzaam op de afdeling klinische geriatrie van het MCL, gaf deze avond informatie  over de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en behandeling van dementie.


Voor nadere informatie: Loes Brouwer, tel. 06-31187425