Alzheimer Café 31 oktober

woensdag 11 oktober 2017
Alzheimer Café Noordoost Friesland
Het trefpunt voor mensen met dementie, hun partners en familie. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom op
Dinsdagavond 31 oktober 2017
(NB: een week later dan u gewend bent)
Zorgcentrum Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum (in zaal ‘t Centrum)      
Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), sluiting om 21.30 uur
 
Thema: “Intimiteit bij dementie”
 
Het thema van deze avond wordt gepresenteerd door
Christiaan Meyboom, regiocoördinator Noord, Alzheimer Nederland. We weten dat er bij dementie veel veranderingen plaatsvinden in de relatie met de partner. Het is niet zo gemakkelijk  om het juist daarover te hebben. Wat doet dementie met je relatie? Is er naast de zorg nog voldoende warme aandacht voor elkaar? Kun je met je eigen gevoelens terecht bij degene voor wie je zorgt? Hoe ga je om met de veranderingen in de relatie? Uiteraard zal er tijdens deze interactieve avond weer gelegenheid zijn voor uw vragen en persoonlijke ervaringen.
 
Voor nadere informatie: Loes Brouwer   Tel. 06-31187425
Het Alzheimer Café wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heyn Dokkum, Helwa-wafels Hallum, Elkander Verzorgingshuis Dongeraheem, Jilderda bloemen Damwoud