• Wandelvrijwilliger voor Buurtkamer Dokkum

  De Buurtkamer (st. Aanzet)
  Locatie: Dokkum
  Plaats: Leeuwarden (Ljouwert) - Leeuwarden
  Categorie: Divers
  Andere mensen ontmoeten is heel belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. De Buurtkamer biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en is een initiatief Stichting AanZet en Stichting Welzijn het Bolwerk.

  Voor de locatie van de Buurtkamer in Dokkum (Bolwerk-Noord, Oranjewal) zoeken we een wandelvrijwilliger voor de donderdagochtend van +/- 10.00 tot 11.30. Je gaat samen met een collega vrijwilliger op pad met een groep bezoekers van de Buurtkamer. Samen bepalen jullie de route van de wandeling. Je vertrekt en eindigt op de Oranjewal. Daar waar nodig is er ondersteuning mogelijk van een beroepskracht van één van de organisaties.

  Wat verwachten wij van de vrijwilliger:
  • Met goede afspraken en aanwijzingen zowel zelfstandig als samen kunnen werken;
  • Initiatief durven nemen om met bezoekers in contact te gaan;
  • Om de week op donderdagochtend werkzaam zijn;
  • Meedenken over de invulling van het activiteitenprogramma;
  • Deelnemen aan het werkoverleg met alle vrijwilligers (1x per 6 weken);
  • Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen.
  Kosten van een VOG kunnen worden vergoed en hulp bij aanvragen is mogelijk. Ook als je geen VOG kunt aanvragen, gaan we toch graag met je in gesprek.

  Wat bieden wij de vrijwilliger:
  • Inwerkperiode (proeftijd van 2 maanden) + jaarlijkse evaluatiegesprekken;
  • Vrijwilligerscontract inclusief ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering;
  • Deelname aan een wandeltraining is verplicht. Deelname is kosteloos.
  • De mogelijkheid om ervaring op te doen en de ruimte voor persoonlijke groei;
  • Inspraak/ruimte om mee te denken met het project;
  • Waardering.

  Per wanneer wordt er een vrijwilliger gevraagd en voor hoe lang? Per 1 juni voor onbepaalde tijd. Afhankelijk van ontwikkelingen rondom Corona virus.

  Op welke dagen wordt er een vrijwilliger gevraagd?:
  Om de week op donderdagochtend.

  Ga voor meer informatie over de Buurtkamer naar www.debuurtkamer.com of kijk ook eens op facebook.nl/DeBuurtkamerFriesland

  Andere mensen ontmoeten is heel belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. Een Buurtkamer biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. In verschillende samenwerkingsverbanden met Stichting Aanzet  zijn  er verschillende Buurtkamers gerealiseerd in De Westereen en Dokkum met Stichting Welzijn Het Bolwerk, in Burgum met welzijnsstichting Kearn en in Kollum met Radarwerk.
  De Buurtkamer in Dokkum gaat uitbreiden van 1 dagdeel naar 2 dagdelen.
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank